Osynlig ruta
Osynlig ruta
Osynlig ruta
Osynlig ruta

HEM

PUBLICERAT 

PROGRAM 

TALTRÄNING 

BIOGRAFIKA

KONTAKT 

ENGLISH  Engelsk flagga

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Rubrik: Josephine Butler
Osynlig ruta
Foto av Josephine Butler

Josephine Butler (1828-1906) stod i spetsen för kampen mot den reglementerade prostitutionen efter att det engelska parlamentet 1869 stiftat en rad lagar för att reglera prostitutionen.
Osynlig ruta
Butler inledde striden mot reglementeringssystemet med att skriva till ministrar, parlamentsledamöter m.fl. inflytelserika män i de högre klasserna. När hon förstod att inget stöd var att vänta från samhällets höjder vände hon sig till dess lägre skikt. Arbetarbefolkningen gav Josephine gensvar. De förstod, att det var deras egna systrar eller döttrar hon talade för.
Osynlig ruta
1875 hade föreningen Britiska, Kontinentala och Allmänna federationen bildats. Åren 1874-85 reste Josephine Butler till Frankrike, Schweiz och Italien och lyckades överallt vinna den allmänna opinionen för sin sak. Federationen blev en världsrörelse. Under de närmast följande åren anslöt sig de skandinaviska länderna.
Osynlig ruta
I Norge upphävdes reglementeringen redan 1888, men i Sverige fanns den kvar ända till 1918.
Osynlig ruta

Bild av Tillbaka-pil

Osynlig ruta
Här ska in något om var Hjördis skrivit om henne.

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta