Osynlig ruta
Osynlig ruta
Osynlig ruta
Osynlig ruta

HEM

PUBLICERAT 

PROGRAM 

TALTRÄNING 

BIOGRAFIKA

KONTAKT 

ENGLISH  Engelsk flagga

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Foto från Tidevarvets redaktion
Osynlig rutaTidevarvets redaktion 1935
Rubrik: Mary Wollstonecraft

Tidevarvsgruppen kallades den grupp av kvinnor som utgav den radikala kvinnotidningen Tidevarvet. Gruppen kallades också "Fogelstadsgruppen" med anledning av att den ofta samlades i Elisabeth Tamms hem, godset Fogelstad i Julita socken. I snävare mening utgjordes gruppen av den s.k konstellationen på Fogelstad: Honorine Hermelin, Kerstin Hesselgren, Ada Nilsson, Elisabeth Tamm och Elin Wägner. I vidare mening kan även räknas in en yttre krets av kvinnor, tillhörande Frisinnade kvinnors riksförbund.
Osynlig ruta
Tidevarvet var i första hand ett forum för FKR:s program. Någon lista på områden som skulle behandlas stod inte att finna i den nya tidningen: "Vi räknar icke upp dem, ty vi eftersträva icke uppdelningen i områden." Strängt taget fanns det inte "en från mannens skild kvinnans värld" och inte heller "en från politikens och samhällets skild litteraturens, konstens, dramatikens, religionens eller spekulationens värld." Delarna fick rätt intresse först i samband med det hela.
Osynlig ruta

Bild av Tillbaka-pil

Osynlig ruta
I min bok Kvinnorna på barrikaden belyses innehållet i tidningen Tidevarvet. De olika delfrågorna i FRK:s befolknings- eller folkhälsoprogram följs upp från deras uppkomst och fram till deras delvisa eller slutliga lösning.
Osynlig ruta
   Se fliken Publicerat.

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta