Osynlig ruta
Osynlig ruta
Osynlig ruta
Osynlig ruta

HEM

PUBLICERAT 

PROGRAM 

TALTRÄNING 

BIOGRAFIKA

KONTAKT 

ENGLISH  Engelsk flagga

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Gamla myntJuno var en romersk gudinna motsvarande Hera i den grekiska mytologin, men medan Hera värnade om hem och äktenskap värnade Juno om moderskap, men också om kunskap och vetenskap. Eftersom jag själv är ett juni-barn född i tvillingarnas tecken (kunskap och kommunikation, fri tanke etc) tyckte jag att Juno Talarträning var ett utmärkt namn på mitt företag.

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig rutaBoken "Tala så man lyssnar!"Min karriär som taltränare började när att jag höll kurser i argumentations- teknik. Jag kom underfund med, att det inte är tillräckligt att ha åsikter och vilja påverka andra med sitt budskap, det gäller att kunna framföra det så att andra människor lyssnar, hör och förstår vad man säger och blir inspirerade att göra något av det budskap som förmedlas.
Osynlig ruta
Jag började undervisa i presentationsteknik, men fortsatte också med argumentationstekniken. Eftersom jag hade en lämplig utbildning (sång, teater, praktisk filosofi), höll jag under många år parallella kurser i att
Tala inför publik och Att analysera och förmedla information.
Osynlig ruta
För att få fram allt som jag tyckte skulle vara med i kurserna gjorde jag också egna studiekompendier.
Osynlig ruta

KLICKA HÄR för att läsa mer om kurserna och HÄR för att läsa om häftet Tala så man lyssnar!

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta